Auton huolto
ja korjaus

Avainpariston vaihdosta autojen moottorin vaihtoon

Myös hybridiautojen huollot onnistuvat

Laidasta laitaan palveluja

Autojen ja moot­to­ri­pyörien varaosat, jar­rujen huolto ja korjaus, pääs­tö­mittaus bensa, pika­huolto, kyt­kimen huolto ja korjaus, auto­maat­ti­vaih­teis­tojen öljyn­vaih­to­huollot, kola­ri­kor­jaukset, jar­rujen testaus, huollon sijai­sauto, huollot uusiin autoihin, vaih­teis­tojen ja tasaus­pyö­räs­töjen kor­jaukset, Diag­nos­tiik­katyöt, öljyn vaihto aikaa varaa­matta, moot­to­ri­kor­jaukset, alus­tatyöt, ilmas­toinnin kor­jaukset, pako­put­kis­tojen vaihdot, moot­to­ri­pyörien huollot, ren­gas­myynti, mää­rä­ai­kais­huollot, auto­läm­pö­asen­nukset säh­kö­käyt­töiset, auto­maat­ti­vaih­teis­tojen koneel­liset huuh­te­lu­huollot, ren­kaiden vaihto ja tasa­pai­notus, pääs­tö­mittaus Diesel.

Hybri­di­au­tojen huollot, Nou­to­palvelu, Auto­säh­kötyöt, Ruos­te­vau­rioiden kor­jaukset, hit­saustyöt, Ohjaus­kulmien mittaus ja neli­pyö­rä­suuntaus, Kat­sas­tut­ta­mis­pal­velut, Ope­tus­pol­kimien asen­nukset, Erä­mak­su­mah­dol­lisuus, Mat­kai­luau­tojen huollot, Iskun­vai­men­timien vaihto, Ilmas­toinnin täyt­tö­huollot, Paket­ti­au­tojen huollot, Tuu­li­lasien myynti ja vaihto, ABS- ja ajon­hal­lin­ta­jär­jes­telmien vianhaku ja korjaus, Tuu­li­lasien kor­jaukset, Hinaus­palvelu, Öljyn­vaihto, Jakopään vaih­totyö, Moot­torin sisä­huuh­telut, Veto­kouk­kujen myynti ja asennukset

Tarjoukset

Henkilö- tai pakettiauton

VUOSIHUOLTO NYT
VAIN 189€

sis. Auton yleistarkastus

• 5W-30 tai 5W-40 moot­to­riöljyä MAX 5L
• öljyn-, ilman- ja sisäil­man­suo­dat­timet
• akun, jarru- ja pak­kas­nesteen testaus
• huol­to­valon nol­lauksen, huol­to­kirjan lei­mauksen sekä jätemaksun

Henkilö- tai pakettiauton

ÖLJYNVAIHTOTARJOUS

Henkilö- tai paket­ti­auton öljyn­vaihto suo­dat­ti­mineen, sisältää myös huol­to­valon nol­lauksen, huol­to­kirjan lei­mauksen sekä jätemaksun.

• 5W-40 täys­syn­teet­tinen moot­to­riöljy 69 €
• sis. 5L moot­to­riöljyä + vaih­totyön sekä öljy­suo­dat­timen.
• 5 litraa ylit­tävät öljyt 6,50 €/​litra.

• 5W-30 ESP/VW 507.00 longlife moot­to­riöljy 89 €
• sis. 5L moot­to­riöljyä + vaih­totyön sekä öljy­suo­dat­timen.
• 5 litraa ylit­tävät öljyt 10,50 €/​litra.

VAG DSG-ÖLJYT + SUODATIN NYT VAIN 189€

Koneel­linen DSG-vaih­teis­to­öl­jyn­vaihto vain 189 € kun auton vaih­teis­to­öl­jyn­vaihdot on tehty huolto-ohjelman mukai­sesti 60.000km välein ja vaih­teiston öljy­laatu on VW/AUDI G 052 182 tai G 052 529.

• Paketti sis. Auton vaa­timat 5,2 – 5,5 litra DSG-öljyä, DSG-suo­dat­timen, auto­maat­ti­vaih­teiston puh­distus- ja lisä­aineet sekä vaihtotyön.

EDUL­LI­SESTI MYÖS MUIHIN AUTOIHIN!