Auton huolto
ja korjaus

Avainpariston vaihdosta autojen moottorin vaihtoon

Myös hybridiautojen huollot onnistuvat

Laidasta laitaan palveluja

Autojen ja moot­to­ri­pyörien varaosat, jar­rujen huolto ja korjaus, pääs­tö­mittaus bensa, pika­huolto, kyt­kimen huolto ja korjaus, auto­maat­ti­vaih­teis­tojen öljyn­vaih­to­huollot, kola­ri­kor­jaukset, jar­rujen testaus, huollon sijai­sauto, huollot uusiin autoihin, vaih­teis­tojen ja tasaus­pyö­räs­töjen kor­jaukset, Diag­nos­tiik­katyöt, öljyn vaihto aikaa varaa­matta, moot­to­ri­kor­jaukset, alus­tatyöt, ilmas­toinnin kor­jaukset, pako­put­kis­tojen vaihdot, moot­to­ri­pyörien huollot, ren­gas­myynti, mää­rä­ai­kais­huollot, auto­läm­pö­asen­nukset säh­kö­käyt­töiset, auto­maat­ti­vaih­teis­tojen koneel­liset huuh­te­lu­huollot, ren­kaiden vaihto ja tasa­pai­notus, pääs­tö­mittaus Diesel.

Hybri­di­au­tojen huollot, Nou­to­palvelu, Auto­säh­kötyöt, Ruos­te­vau­rioiden kor­jaukset, hit­saustyöt, Ohjaus­kulmien mittaus ja neli­pyö­rä­suuntaus, Kat­sas­tut­ta­mis­pal­velut, Ope­tus­pol­kimien asen­nukset, Erä­mak­su­mah­dol­lisuus, Mat­kai­luau­tojen huollot, Iskun­vai­men­timien vaihto, Ilmas­toinnin täyt­tö­huollot, Paket­ti­au­tojen huollot, Tuu­li­lasien myynti ja vaihto, ABS- ja ajon­hal­lin­ta­jär­jes­telmien vianhaku ja korjaus, Tuu­li­lasien kor­jaukset, Hinaus­palvelu, Öljyn­vaihto, Jakopään vaih­totyö, Moot­torin sisä­huuh­telut, Veto­kouk­kujen myynti ja asennukset

nyt saatavana

Ekologiset uusiokäyttörenkaat edullisesti meiltä